Gizlilik politikası

Öğrenci verilerinin işlenmesi ile ilgili Veri Koruma prosedürü hakkında detaylı bilgi

Verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

Kimlik: ENGLISH WORLDWIDE, S.L. – Vergi No.: B64401482
Adres : C/ Aribau, 240, 08006 Barcelona
E-posta adresi: info@abaenglish.com
Veri Koruma Birimi: www.abaenglish.com/dataprotectionofficer
VKB İletişim: dpo@abaenglish.com

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenir?

ENGLISH WORLDWIDE, S.L. olarak ABA English platformuna kaydolan kişilerin verilerini platforma erişebilmelerini sağlamak, öğrenme faaliyetlerinin doğru yönetmek ve sözleşmedeki hizmetlerin faturalandırılması ve ücretinin alınması amacıyla kullanıyoruz.

Ayrıca kişinin izin vermesi halinde bilgileri elektronik yollarla ABA English’in kişiselleştirilmiş kampanya ve ticari bilgilendirmelerini iletmek amacıyla da kullanılır.

Buna ek olarak ENGLISH WORLDWIDE, S.L.’nin aşağıdaki amaçlarla otomatik kararlar almaya izin veren bir algoritmasının olduğunu da belirtmek isteriz:

• ABA English platform kullanımına ve demografik değişkenlere göre ticari e-posta gönderimi
• Alıştırma ve sınavların otomatik düzeltilmesi
• Kursların otomatik olarak kullanıcıya ve kullanıcının platform kullanımına göre adapte edilmesi
• Seviye testi sonuçlarına göre öğrencinin seviyesinin otomatik olarak atanması
• Öğrencinin ilerlemesine göre öğrenciye otomatik geri bildirim gönderimi ile tutarlı otomatik rehberlik hizmetinin verilmesi

Verileriniz ne kadar süre saklanır?

Sağlanan veriler ilgili taraf bilgilerin silinmesini talep etmediği sürece saklanır. Zira diğer bilgilerle birlikte akademik kayıtlara ilişkin düzenlemelerle uyumlu şekilde öğrencinin kayıtlarının tutulması gereken süre boyunca öğrencinin ulaştığı İngilizce seviyesi bilgisi de saklanır.

Verilerin işlenmesindeki hukuki temel nedir?

“Verilen işlenmesindeki hukuki temel ilgili kişinin rıza vermesi ve kurs abonelerimizde olduğu gibi hizmet sözleşmelerinin icra edilmesidir.

Ürünler ve hizmetlerle ilgili teklifler talep üzerine kişinin rıza vermesini temel alır. Ancak hiçbir şekilde rızanın geri çekilmesi talep edilen hizmetlerin sağlanması için bir koşul değildir.

Yeni veya daha sonraki veri işleme ile ilgili olsun olmasın, istediği zaman ve herhangi bir ücret ödemeden, doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu ölçüde ilgili kişinin itiraz hakkı saklı kalmakla birlikte kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi hukuki olarak meşru addedilir.

Verileriniz hangi alıcılara iletilir?

ENGLISH WORLDWIDE, S.L. “bulut bilişim” modeline göre sanal altyapısını AB içinde ve dışında mukim farklı tedarikçilerden sağlar. AB dışındaki tedarikçiler “AB-ABD Gizlilik Kalkanı” çerçevesini yerine getirir:

• Google LLC
• Dropbox, Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Zendesk, Inc.
• Zuora, Inc.
• Selligent, Inc.

Aynı şekilde ENGLISH WORLDWIDE, S.L. AllPago, Paypal, Adyen, Stripe ve RedSys gibi ödeme yönetim ağ geçitleri soluyla ödemelerinin yönetimini gerçekleştirir. Bu platformlarla sözleşmedeki hizmetlerin ücretinin alınmasını yönetmek amacıyla öğrencilerin verileri paylaşılabilir.

Son olarak resmi sınavlara girmek istediğini beyan eden öğrencilerin verileri, Cambridge Assessment ve Salamanca Üniversitesi gibi bu sınavları gerçekleştiren kurumlara iletilebilir.

Herhangi bir hukuki yönetmeliği karşılamak için gerekli olmadığı takdirde verilerin bahsi geçen maddeler dışında kullanımı öngörülmemektedir.

Verilerinizi bize sağladığınızda haklarınız nelerdir?

Herhangi bir kişinin ENGLISH WORLDWIDE, S.L. olarak kişisel verilerini işleyip işlemediğimiz hakkında teyit alma hakkı bulunur.

İlgili kişilerin kişisel verilerine erişme, doğru olmayan verilerinin düzeltilmesini talep etme ya da duruma göre diğer nedenlerin yanında toplandıkları amaç için artık zorunlu olmayan verilerinin silinmesini talep etme hakkı vardır.

Bazı durumlarda ilgili kişiler verilerinin işlenmesini sınırlandırmayı talep edebilir. Bu durumda bu veriler sadece şikayetlerin yerine getirilmesi ya da savunmasında kullanılmak üzere saklanır.

Bazı durumlarda ve kendi özel durumlarıyla bağlantılı olarak ilgili kişisel verilerinin işlenmesini reddedebilir. ENGLISH WORLDWIDE, S.L. olası şikayetleri yerine getirmek ya da savunmak gibi meşru nedenler dışında bu verileri işlemeyecektir.

Veri alma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kişisel verilerini anlaşılır ve okunabilir bir şekilde yapılandırılmış bir şekilde alma ve bunları başka bir sorumluya iletme hakkı vardır.

Haklar nasıl kullanılabilir?

Kimlik fotokopisi ya da buna eşdeğer kimlik gösterir bir belgenin eklendiği ENGLISH WORLDWIDE, S.L., C/ Aribau, 240, 08006 Barcelona adresine gönderilen bir yazı ile.

Mevcut şikayet yolları nelerdir?

Haklarınızın usulüne uygun olarak yerine getirilmediğini düşünüyorsanız İspanyol Veri Koruma Ajansı nezdinde şikayetinizi sunma hakkınız saklıdır.